Кърлинг

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Правила на играта (двойки): Играта трябва да e приключила или губещият отбор да се е предал, за да са валидни залозите. Всички залози се пресмятат според официалния резултат (в точки) в момента на приключване на играта – включително и допълнителните „Ends”.

2.) Правила на турнира: Ако събитие със залагане в рамките на голямо състезание (напр. световно, европейски или национално първенство, олимпийски игри и т.н.) се измести в официално предвиденото за състезанието време, всички направени залози остават валидни. Ако едно събитие със залог не може да стартира в официално предвиденото за това време, то всички залози са невалидни.

3.) Окончателно залагане (точен брой точки): Залогът се отнася до точния резултат след края.

4.) Краен победител: Този залог се отнася до победителя в определен финиш. Съответният финиш трябва да е приключил, за да са валидни залаганията.