Шах

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Брой ходове: При всички залагания, отнасящи се до брой ходове, които се играят до определен резултат, ходът се счита за направен, когато „Бял” е изпълнил хода.

2.) Победител в турнира: Когато двама или повече играчи приключат турнира с еднакъв брой точки, залаганията се оценяват според играча, който е бил обявен от съответния отговорен орган за победител в турнира. Това правило важи и за залаганията „групов победител“.

„В случай на отказ на участници всички залози остават валидни за всички пазари на Chess, освен ако за съответния пазар не е посочено друго. Що се отнася до залозите за турнири, това означава, че всички залози остават валидни дори и ако един или повече играчи се откажат в хода на турнира.

3.) Изпадащ отбор: Това залагане се отнася до отбори, които в края на сезона са на края на таблицата. Всички други изменения, които биха могли да възникнат поради някакви причини, са без значение за тези залагания.