Бадминтон

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Когато поради някаква причина не са завърши започнал мач, то всички залози, сключени за изхода от играта, са невалидни.

2.) Залагане за сет (Точен резултат): Залогът се отнася до точния краен резултат след сетовете.

3.) Победител в сет: Този залог се отнася до победителя в даден сет. Съответният сет трябва да е приключил, за да е валидно залагането.