Футбол в зала

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Изпадащ отбор: Този залог се отнася до отбори, които в края на сезона заемат последните места. Всички допълнителни изменения са без значение за залагането.