Скуош

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Ако започната игра бъде прекратена поради някаква причина, всички залози сключени за изхода на играта, са невалидни.

2.) Залагане за сет (точен резултат): Този залог се отнася да точния краен резултат в сетовете.

3.) Победител в сета: този залог се отнася до победителя в определен сет. Съответният сет трябва да е завършил, за да са валидни залозите.