Фигурно пързаляне

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Правила на турнира: Всички залози се оценяват след официалното класиране в момента на публичното оповестяване (награждаване на победителите). Ако събитие със залози в рамките на голямо състезание (напр. световно, европейско или национално първенство, олимпийски игри и т.н.) се измести в официално предвиденото за състезанието време, всички направени залози остават валидни.

2.) Залог за победа антепост (други при поискване): Ако даден състезател бъде дисквалифициран, независимо поради какви причини, тогава всички залози за него се считат като „загубени”. Ако състезание бъде спечелено от състезател/ двойка, за който/която не се били предложени коефициенти, печели опцията на залог „Всеки/всяка друг/друга, невключени в списъка състезател/ нация“, с изключение на случаите, в които тази опция не се предлага. В този случай всички залози се отчитат като „изгубени”.

Ако съществува опцията „Други при поискване”, по желание на клиента могат да се предложат коефициенти за атлети/ двойки, които не са били включени в първоначалните списъци с участници.

3.) Toп 3 (Други при поискване): Това правило важи за различни варианти от „Топ" местата (напр. Топ 5, Топ 10). Ако състезател, независимо поради какви причини, бъде дисквалифициран, всички залози за този избор се отчитат като „загубени”. Ако състезател/ двойка, за който/която не са били предложени коефициенти, заемат едно или няколко от местата в „Топ”- класацията, само залозите за състезатели/ двойки, които попадат в „Топ”-местата и за които са били предложени коефициенти, се оценяват като „спечелени”.

Ако съществува опцията „Други при поискване”, по желание на клиента могат да се предложат коефициенти за атлети/ двойки, които не са били включени в първоначалните списъци с участници.