Бобслей

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Правила на състезанието: това правила важи за състезания за Световната купа. За големи състезания (напр. световни, европейски или национални първенства, олимпийски игри и т.н.) важи правило 2. Всички залози се оценяват след официалното класиране в момента на публичното им оповестяване. Ако едно състезание бъде прекъснато или отложено, но се проведе в рамките на 72 часа след първоначално предвидения старт, то всички залагания за събитието остават валидни. Ако състезанието не се проведе в рамките на 72 часа след първоначалния стартов час, то всички залагания са невалидни.

2.) Правила на турнира: Всички залози се отчитат след официалните резултати в момента на публичното им огласяване (награждаване на победителите). Ако състезание със залози при големи състезания (напр. световни, европейски или национални първенства, олимпийски игри и.т.н.) се изместят в рамките на предвиденото за официалното събитие време, всички направени залози остават валидни. Ако определено състезаниe със залог не може да стартира в рамките на официално предвиденото за това време, всички залози са невалидни.

3.) Залагания антепост за победа (други при поискване): Ако един състезател, без значение поради какви причини, бъде дисквалифициран, всички залози за този атлет се отчитат като „загубени”. Ако състезание бъде спечелено от спортист/ държава, за които не са били предложени коефициенти, печели опцията за залог „Всеки/всяка друг/друга, неизброени състезател/държава“, освен ако тази опция не се предлага. В този случай всички залози се отчитат като „загубени”.

Ако съществува опцията „Други при поискване“, по желание на клиента могат да бъде предложени квоти за атлети, които не са включени в първоначалния списък с участници.

4.) Toп 3 (други при поискване): Това правило важи при различни варианти за заемане на „Топ”-позиции (напр. Топ 5, Топ 10). Ако един атлет бъде дисквалифициран по някаква причина, всички залози за него се отчитат като „загубени”. Ако атлети/ държави, за които не са предложени коефициенти, заемат едно или няколко Топ места, се отчитат като „спечелени” само залозите за атлети/ държави, които са в „Топ”-местата и предложените коефициенти.

Ако съществува опцията „Други при поискване“, по желание на клиента могат да се предложат и коефициенти за състезатели, които не са включени в първоначалния списък с участници.