Пелота

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Отпадащ отбор: Този залог се отнася за отбори, които в края на сезона заемат последните места. Всякакви допълнителни изменения са без значение за този залог.