Плажен хандбал

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Ако не е уговорено  нещо друго, в сила са особените правила за хандба.

2.) Златен гол: Всички залози се оценяват съгласно резултатите, включително и "Златен гол".

3.) Кой отбор ще събере X точки?
Пример: Ако резултатът на мача е 7:7 и отбор В  вкарва гол, довеждайки резултата до 7:9, то отбор B е събрал и 15-та 16-та точка и залогът "Кой отбор ще събере 15-та точка?" ще бъде пресметнат по съответния начин. Всички подобни залози се пресмятат по това правило.