Боулс

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Залагане за краен победител Всички залози на играчи, които започват състезанието, са валидни, независимо дали играчите завършат състезанието или не.

2.) Залагане на мач Ако даден мач е започнал, но не е бил завършен, за победител ще бъде счетен играчът, който премине към следващия кръг. В случай на лесна победа (напр. един от играчите се оттегли преди мача), всички залози на този мач ще бъдат анулирани.

3.) Залози на сет Всички сетове, необходими за спечелване на мача, трябва да бъдат завършени. Ако мачът бъде решен в полза на един от играчите, преди да са изиграни всички сетове, залозите на сетове се отменят.

4.) Отменени или отложени мачове Всички залози за игра, която не е изиграна на планираната дата или се играе на друго място, към момента на изпълнение на залога, ще бъдат обявени за невалидни.