Покер

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) В момента няма специални правила. Ако не е посочено нещо друго, важат общите правила за спортни залагания.